Jumaat, 7 Mei 2010

PALING KURANG 8 ORANG YANG DI BAGI MUKJIZAT


022 ... ^_^
PALING KURANG, ADA 8 ORANG YG BOLEH HIDUPKAN MAKHLUK MATI DENGAN IZIN ALLAH

السلام عليكم . بِسْــــمِ ﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم.لا إله إلاَّ الله.محمد رسو ل الله
الحمد لله رب العا لمين. الصلاة و السلام على رسو ل الله.اما بعد

Ada satu golongan ummat, kerana terlalu mencintai Nabinya yg dibagi mukjizat boleh dapat menghidupkan lagi orang yang mati lalu mereka dengan berlebihan mengangkat Nabi Isa AS menjadi "Tuhan".

Jika kita tanya pada mereka, apa alasan Jesus dijadikan "Tuhan"?
Mereka dengan bangga cakap: Jesus boleh hidupkan kembali orang mati!

Padahal, jika mereka "Shaleh" dan rajin membaca kitab ditangannya, maka Nabi Isa AS bukan lah seorang sahaja yg dibagi mukjizat boleh menghidupkan orang mati, tapi ada 4 orang lain yg dibagi mukjizat serupa, malah, lagi hebat daripada Nabi Isa AS.

Jadi, jumlah orang yg dibagi mukjizat oleh ALLAH kat alkitab christian ialah seramai 5 orang. Lepas itu, sesiapa sahaja kah 5 orang itu?
1. Nabi Ilyas AS, dalam alkitab christian dikenal sebagai Nabi Elia
2. Nabi Ilyasa AS, dalam alkitab christian dikenal sebagai Nabi Elisa
3. Nabi Yehezkiel,Nabi kecil dari bani Israel yg tidak termasok 25 Nabi besar
4. Petrus, Murid daripada Nabi Isa AS.
5. Nabi Isa AS, dalam alkitab christian dikenal sebagai Nabi Jesus

W@w... betul ke macam itu??? Sy tak asal cakap sahaja dari hati, tapi smua kena ada bukti, dan bukti terkuat ialah kitab.

Mari kita tengok sekejap... ^_^

1. Nabi Ilyas AS

1 Raja 17:21 Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu tiga kali, dan berseru kepada TUHAN, katanya: "Ya TUHAN, Allahku! Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." 17:22 TUHAN mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali.

Jelas sangat, Nabi Ilyas AS berdo'a pada ALLAH, ALLAH mengabulkan doa, bangkitlah anak itu & hidup lagi. Jadi yg membangkitkan orang mati ialah ALLAH. Apa ini bermakna Nabi Ilyas ialah Tuhan? Tidak!


2. Nabi Ilyasa AS

2 Raja 13:21 Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri.

Jelas sangat, seharusnya mukjizat Nabi Ilyasa AS ini lagi hebat daripada Nabi Isa AS, kerana Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, tapi cuma semasa Nabi Isa Masih hidup. Sedang Nabi Ilyasa AS boleh menghidupkan orang mati semasa sudah wafat & menjadi tulang.

Jadi yg membangkitkan orang mati ialah ALLAH. Apa ini bermakna Nabi Ilyasa ialah Tuhan? Tidak!


3. Nabi Yehezkiel

Yehezkiel 37:2 Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh, amat banyak bertaburan di lembah itu; lihat, tulang-tulang itu amat kering.
37:3 Lalu Ia berfirman kepadaku: "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab: "Ya Tuhan ALLAH, Engkaulah yang mengetahui!"
37:4 Lalu firman-Nya kepadaku: "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya: Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman TUHAN!
37:5 Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada tulang-tulang ini: Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali.
37:6 Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu, Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN."
37:7 Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku; dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain.
37:8 Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas.
37:9 Maka firman-Nya kepadaku: "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali."
37:10 Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan-Nya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar.

Jelas sangat, Nabi Yehezkiel berdo'a, ALLAH mengabulkan do'a, lalu hiduplah tulang-tulang itu. Dan Nabi Yehezkiel lagi hebat sangat kerana ia boleh menghidupkan lagi tentara dengan jumlah yg sangat besar dalam sekali mukjizat.

Jadi yg membangkitkan orang mati ialah ALLAH. Apa ini bermakna Nabi Yehezkiel ialah Tuhan? Tidak!


4. Petrus, Murid Nabi Isa AS

Kisah 9:40 Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata: "Tabita, bangkitlah!" Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk.

Jelas sangat, Petrus berdo'a, dikabulkan, & Tabita bangkit dari kematian.
Jadi yg membangkitkan orang mati ialah ALLAH. Apa ini bermakna Petrus ialah Tuhan? Tidak!


5. Nabi Isa AS

Yoh 11:41 Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus MENENGADAH KE ATAS & BERKATA: "Bapa, Aku mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau telah mendengarkan Aku.
11:42 Aku tahu, bahwa Engkau selalu mendengarkan Aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Aku, Aku mengatakannya, supaya mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku."
11:43 Dan sesudah berkata demikian, berserulah Ia dengan suara keras: "Lazarus, marilah ke luar!"
11:44 Orang yang telah mati itu datang ke luar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka: "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi."

Jelas sangat:
1. Jesus tengok ke atas & berdo'a pada Allah: Ya ALLAH... Maknanya Jesus bukan ALLAH... Jika Jesus Tuhan, tak perlu tengok ke atas, cukup tengok pada diri sendiri, lepas tu lalu berkata: Ya Aku...

2. Jesus besyukur pada ALLAH, maknanya Jesus bukan ALLAH.
jika lah memang Jesus itu Tuhan, tak payah besyukur pada Tuhan lain... Atau,,, jika Jesus ialah TUhan, maka ayatnya sepatutnya ditukar menjadi: "Aku, Aku besyukur kepada Aku, Kerana Aku telah mendengarkan Aku... bahwa Aku-lah mengutus Aku."

atau...
"Tuhan bersyukur pada Tuhan, kerana Tuhan telah mendengarkan Tuhan.... bahwa Tuhan-lah mengutus Tuhan."

3. Allah mengabulkan do'a Jesus, maknanya ALLAH-lah yg berkuasa, bukan Jesus. Apa ini bermakna Jesus ialah Tuhan? Tidak!

Jadi, ada baiknya seluruh ummat christian bersyukur pada ALLAH sahaja, seperti ayat di atas, Jesus bersyukur pada ALLAH. Jangan pernah lagi berucap: Puji Tuhan Jesus, tapi Puji Tuhan ALLAH... lagi bagus jika berucap: Segala puji cuma bagi ALLAH sahaja... Alhamdulillah! ... ^_^

Mengapa 5 orang diatas tak dijadikan 1 Tuhan dengan 7 Pribadi sekali???
Bukankah 1 Tuhan Tujuh Pribadi lebih sangat dari 1 Tuhan 3 Pribadi???
Jelas sangat, Nabi Isa AS bukan Tuhan.


Qs. 17 Israa':81. Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.

Lepas tu, jika kita tengok kat Qur'an, maka ada pulak 3 orang lain yg dibagi mukjizat boleh memberi hidup kembali makhluk yang telah mati. Mereka ialah:
1. Nabi Ibrahim AS
2. Nabi Musa AS
3. Seorang pemuda

Sy tak asal cakap sahaja dari hati, tapi smua kena ada bukti, dan bukti terkuat ialah kitab. Ayo ayo ayo... kita tengok sekejap... ^_^

1. Nabi Ibrahim AS

Qs.2 Baqarah:260. Dan ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu ?" Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap yakin. Allah berfirman: "Ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Jelas sangat, Nabi Ibrahim AS berdo'a pada ALLAH, ALLAH mengabulkan doa, bangkitlah & hidup lagi. Jadi yg membangkitkan dari kematian ialah ALLAH. Apa ini bermakna Nabi Ibrahim AS ialah Tuhan? Tidak!


2. Nabi Musa AS

Qs.2 Baqarah:73. Lalu Kami berfirman: "Pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu !" Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaanNya agar kamu mengerti.

Apa ini bermakna Nabi Musa AS ialah Tuhan? Tidak!


3. Seorang Manusia

Qs.2 Baqarah:259. Atau apakah orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu; Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya, diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Sebut sahaja orang ini dengan Mr.X ...
Mr.X ini telah ditunjukkan mukjizat menghidupkan keledai yg telah menjadi tulang kerana mati 100 tahun lampau. Apakah Mr.X ini Tuhan? Tidak!

Ada segolongan ummat, yg cakap jika Nabi Isa itu "Tuhan" kerana dia boleh bangkit hidup lagi setelah 3 hari meninggal, tapi jika kita tengok, Mr.X ini pun dimatikan oleh ALLAH selama 100 tahun, tidak cuma 3 hari, lalu dibangkitkan lagi setelah 100 tahun, apa ini berarti Mr.X Tuhan? Tidak!

Jika segolongan ummat menganggap Nabi Isa AS ialah "Tuhan" cuma kerana Nabi Isa AS dapat menghidupkan orang mati, lalu mengapa 7 orang lainnya tidak? Kenapa cuma 3 Tuhan 1 Pribadi? Kenapa tak 8 Tuhan 1 Pribadi?

Sy tahu jika segolongan ummat tak nak percaya dengan Qur'an, tapi paling kurang ada 5 orang yg boleh bermukjizat memberi kehidupan pada orang mati dengan seizin ALLAH. Lalu, mengapa tidak 5 Tuhan 1 Pribadi??? ^_^
----------------------------------
Lazimnya, pada awalnya, kita beragama cuma ikut orang tua sahaja. Kita tak fikir agama benar atau salah.

Jika kita lahir di timur dari keluarga islam, maka kita islam.
Jika kita lahir di barat dari keluarga christian, maka kita christian.
Jika kita lahir di Himalaya dari keluarga budha, maka kita jadi bhisksu.

19 keyakinan, meski yakin sangat dengan seyakin-yakinnya, maka tetap lah tak bermakna ada 19 Tuhan,tetap Tuhan cm 1 !

1 Tuhan bmakna 1 Agama yg sebenar,macam mana kita boleh tahu sebuah agama benar???

Jadi, dalam soalan ini kita TIDAK BICARA TENTANG KEYAKINAN, tapi kita paparkan BUKTI KEBENARAN.

Jika Islam Benar, apa buktinya?
Jika Christian Benar, apa buktinya?

Untok membuktikan sebuah agama benar, maka tak boleh ditengok dari kesalahan ummatnya, kerana ummat tetaplah manusia yg tak sempurna.

Jika di negeri muslim ramai orang miskin yg beragama islam, maka itu tak bererti islam buruk, kerana di philipin yg miskin sangat agamanya ialah katholik.

Jika di negeri muslim ramai pesalah/penjahat yg masuk lokap/penjara ialah ramai yg beragama islam, maka tak bererti islam buruk, kerana di brazil, venezuela, mexico, argentina yg menjadi pesalah/napi di lokap ialah beragama christian atau katholik.

Pembuktian sebuah agama benar pun tak boleh ditengok dari pendapat orang, kerana lain orang lain fikiran, & ada ramai pendapat orang dimuka bumi ini yg satu sama lain berbeza.

Pembuktian sebuah agama benar kena dilihat dari kitabnya, jika memang kitab itu dari Tuhan, maka TAK BOLEH ada kesalahan sesikit apapun.

Mari kita sama buktikan 2 hal sahaja:
1. Bukti nyata Qur'an ialah mukjizat terbesar & sepanjang masa
2. Bukti nyata alkitab christian ramai kesalahan soalan ajaran & ayatnya

Ramai dalam Qur'an disebut Taurot & Injil yg kena kita imani, tapi Taurot & Injil itu sudah tak suci lagi, maknanya, ayat yg betul itu ada, tapi yg salah pun banyak sangat, jumlahnya menjumpai RIBUAN KESALAHAN.

Dan, ramai pulak ajaran dalam alkitab christian yg tak diketahui, disembunyikan, tak dilaksanakan, diingkari & bahkan diejek pulak oleh ummat christian sendiri.
---------------------------------
Mintalah ampun pada ALLAH, ALLAH Maha Pemaaf, dan hanya ALLAH sahaja yang boleh mengampuni dosa.

Qs.39 Zumar:53. Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Qs.29 'Ankabuut:7. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

Jika ada orang yg nak masok Islam, maka SEMUA dosa dia yang telah lalu PASTI diampuni ALLAH.

Qs.8 Anfaal:38. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku sunnah orang-orang dahulu ".

Dan... Siapakah yang ingin masuk Islam?

Qs.2 Baqarah:256. Tidak ada paksaan untuk agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sesungguhnya, masih ramai BUKTI ayat soalan ini, tapi untok BUKTI diatas cukuplah untok orang berfikir. Dan dalam berfikir pun kena guna AKAL, ramai paderi cakap jika iman itu percaya dahulu, tapi Nabi Isa pun menyuruh agar gunakan AKAL dalam menyembah ALLAH.

Markus 12:30 Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap HATIMU dan dengan segenap JIWAMU dan dengan segenap AKAL budimu dan dengan segenap kekuatanmu.

Matius 22:37 Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap HATIMU dan dengan segenap JIWAMU dan dengan segenap AKAL budimu.

Lukas 10:27 Jawab orang itu: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap HATIMU dan dengan segenap JIWAMU dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap AKAL budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Seperti yg telah sy tulis kat wall post beberapa hari lepas... jadi,,, ada baiknya lelaki dari ummat christian berhenti menyembah Jesus & Roh Kudus, dan tukar menyembah ALLAH sahaja.

Dan ada baiknya ummat christiani bersyahadat:
Tidak ada Tuhan Selain ALLAH
Isa Rasulullah... ^_^

Dan juga dalam wall post beberapa hari lepas,,, ada baiknya jika ber-wudhu sebelum masok gereja...
Bersunat seperti Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yohanes, Jesus & Paulus..
Tak payah malu kerana Nabi Ibrahim pun bersunat ketika sudah tua.. ^_^
Membuka kasut & alas kaki sebelum masok gereja...
Bersujud seperti Jesus sujud & Nabi Ibrahim, Musa, Daud, dan lainnya...
Menghadap Kiblat seperti para Nabi terdahulu...
Berdo'a hanya kepada ALLAH sahaja... bukan kepada Jesus...
Bertahajud seperti Jesus bertahajud...
Dan ada baiknya pulak Gereja itu dirubah arahnya menghadap kiblat...

Yohanes 14:15. "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku.

Dan berbahagialah kita sebagai muslim kerana kita lah yg mengamalkan semua itu, Qur'an telah memurnikan ajaran-ajaran yg telah hilang & tak dilaksanakan oleh ummat terdahulu yang ingkar pada kitabnya sendiri.

Page ini dibuat untok ummat muslim sahaja dengan tujuan:
1. Melindungi ummat dari Missionaries Christian

2. Menguatkan Islam & akidah dengan bukti nyata Kitab-kitab yg ada.

3. Boleh melawan missionaries kafir yg cuba menarik dengan budaya, fikiran, busana, media massa agar anak Islam menjadi kafir....

4. Memutuskan hujjah para Pluralism, Liberalism yg mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama boleh masok surga.

5. Kebangkitan Islam, kerana Islam tak kan bangkit selama ummatnya masih tak yakin Islam & tak dapat buktikan islam sebagai satu-satunya agama sebenar

6. Dapat juga jika nak diguna untok membela diri saat ummat christian menyerang kita, kerana jika kita cakap:

Hai ummat chritian, dilarang makan babi kerana tertulis dalam Qur'an ayat ini & itu, maka mereka tak nak ikut kerana mereka tak percaya pada Qur'an... Tapi jika kita cakap: Hai ummat christian, jangan makan babi kerana babi pun tertulis haram dalam Imamat 11:7 & Ulangan 14:8,,, maka apakah mereka nak khianati pulak kitab ditangan mereka sendiri?

Kena di ingat jika bukan kita yg menyerang mereka, tapi mereka lah yg menyerang kita sejak semula pertama dahulu kala melalui mass media & segala cara.

Mereka lah yg menghina Nabi kita sementara kita tak pernah menghina Nabi Isa AS, kerana Nabi Isa AS itu tetaplah salah satu dari Nabi Mulia dari Islam yg WAJIB diimani.

Hak kita untok membela saudara & akidah kita.

Jika ada ummat christiani yg tengok ni, maaf, jangan la marah pd sy, tapi marah lah pada alkitab yg ada ditangan awak sendiri. Sy cakap bukan dari hati, tapi selalunya ada BUKTI NYATA dari kitab daripada christian & Qur'an.

Jika menyembah hanya kepada ALLAH itu salah... mana BUKTInya?

Sekali lagi... ISLAM TERBUKTI BENAR !!!
Christian terbukti mengingkari alkitab ditangan mereka sendiri... ^_^
-------------------
Page group ini, Insya ALLAH tak akan meminta UPAH berupa Zakat, Infaq, Shodaqoh, Jariyah, Bisnes, atau UPAH lainnya.

Qs. 25 Furqaan:57. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah sedikitpun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan (mengharapkan kepatuhan) orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhan nya.

Tak sempurna iman seorang muslim sehingga ia mencintai muslim lain seperti mencintai diri sendiri. Salah satu bentuk cinta ini ialah Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Dan kemunkaran yg banyak terjadi masa ini ialah ramai orang disekitar kita berkata "Semua agama itu baik", "Semua agama itu benar", "Semua agama sama", "Semua agama masuk surga", "Semua agama dari TUHAN".

Betulkah ISLAM yg mulia ini disamakan dengan agama-agama lain???
Kita kena BUKTIKAN cuma Islam sahaja yg benar.

Sila copy paste & yg paling utama ialah menyebarkan & bagi tahu rakan + saudara lain guna email, picture post, wall post, TAG picture dan semua cara kena diguna untok menyebarkan PEMBUKTIAN ISLAM IALAH SATU-SATUNYA AGAMA YG BENAR.

Dakwahkanlah meski cuma 1 ayat shaja, mulakan dari saudara & rakan2 sekitar kita. Biar cuma sikit 1 ayat tapi disampaikan, lagi baik daripada ramai ilmu tapi cuma untok diri sendiri.

Tolong jemput/undang rakan + saudara di bawah gambar daripada page ini agar ramai orang saling ingat meng-ingati sesama insan:

http://www.facebook.com/pages/-ISLAM-TERBUKTI-BENAR-/298400792751?v=info
Dari album:
Wall Photos oleh ۩۞۩ - ISLAM TERBUKTI BENAR - ۩۞۩
Ditambah pada 09hb Mac
1,840 orang sukakan ini.
50 dari 283

Cong Rifki islam agama q....
islam darah q.....
islam yg q bngga...
pada 10hb Mac pukul 9.35 ptg · Lapor

Daouz Fsz betul 2..
pada 10hb Mac pukul 9.44 ptg · Lapor

Bob Stylostick WALLAHUALAM.....SUBHANALLAH...ALLAHUAKBAR....
pada 10hb Mac pukul 9.45 ptg · Lapor

Rizky Fahrizal allohu akbar
pada 10hb Mac pukul 9.55 ptg · Lapor

Kultus Timor Islam tersebar melalui dakwah...teruskan usaha dakwah..
pada 10hb Mac pukul 9.56 ptg · Lapor

Rusdi Firmansyah sebagai org yg beriman kita harus meyakini,salah dan benarny hanya alloh yang maha tau,kita sebagai makhluknya ta bisa menilai melebihi alloh.Memang benar pada dasarny keiman yang kita jalani mengikuti nenek moyang kita.Di usia yg dewasa ini kita wajib cari tau dan banyak bertanya ke yg ahlinya dan bertanya pula kpd alloh swt tntang keyakinan kita serta minta petunjuk dan di berikan hidayah.
pada 10hb Mac pukul 10.03 ptg · Lapor

FateYana Haih betol betol betol
pada 10hb Mac pukul 10.10 ptg · Lapor

Dolly Pizz boleh tau rincinnya?.........
pada 10hb Mac pukul 10.27 ptg · Lapor

Mohd Firdaus Azman simbol bulan kat msjd tu utk ap ya?
pada 10hb Mac pukul 10.29 ptg · Lapor

Khoirul Anwar bulan dan bintang adlh simbol kekuasaan dan kebesaran ALLOH..
pada 10hb Mac pukul 10.47 ptg · Lapor

Nizam Yusof jangan la korang wat jahat lg
pada 10hb Mac pukul 10.59 ptg · Lapor

Deden Novi Biar hati sendiri yang menentukan siapa kamu dan siapa saya. Baik buruknya ada dalam hati awak seorang. So ISLAM agama terakhir penutup ZAMAN SO pasti YANG TERBAIK, semua ada urutannya jangan GADUH SUDAH. SALAM DAMAI AMIN. ALLAH MAHA MENGETAHUI
pada 10hb Mac pukul 11.13 ptg · Lapor

Copy Nie islam is my live
pada 11hb Mac pukul 1.03 pagi · Lapor

Mohd Firdaus Azman Felias Danu Doro : xtau la nape ada lg indonesian yg racist mcm kamu!!
pada 11hb Mac pukul 2.06 pagi · Lapor

۩۞۩ - ISLAM TERBUKTI BENAR - ۩۞۩ ... ^_^
@Lovemyjesus: Kami-lah ummat islam yg lebih haq mcintai Jesus kerana ia ialah Nabi kami yg mulia...

Dan terBUKTI: Islam lah yg ikuti kata Jesus.
Jesus sujud... Moslem pun sujud, christian khianat... Lihat seterusnya..
pada 11hb Mac pukul 6.00 pagi · Lapor

۩۞۩ - ISLAM TERBUKTI BENAR - ۩۞۩ ... ^_^
@Felias: Tak kira dari mana mana negeri... semua islam kena bersatu... 1 ALLAH, 1 Kiblat, 1 Ka'bah, 1 Qur'an, 1 Rasulullah Muhammad SAW... 1 Islam... ^_^
pada 11hb Mac pukul 6.01 pagi · Lapor

Dina Lestari Yogatama Kenapa pada berdebat antar agama gini sich... jadi ga nyaman...
+Kalau merasa tak suka, ga usah extrim donk... berarti yang ga suka takut.
+Forum ini, biar menjadi forum yang nyaman dibaca oleh Umat Islam.
+Buat admin, gimana kalo mau send message ke anda, ga nyaman kalo ga send message aku nich..
+subsribe via sms, mbok pake yang gampang2 aja........ Lihat seterusnya..
pada 11hb Mac pukul 6.13 pagi · Lapor

Hero Heto AMIN<<<
pada 11hb Mac pukul 7.17 pagi · Lapor

Luqman Nul Hakim buat non muslim...jangan marah ya...terbukti deh kesesatan kitab kamu yg ada campur tangan manusia itu...jika mahu berhujah silakan secara berhemah ya...TUNJUK AYATNYA..jangan emosi bikin malu nanti..ngerti??
pada 11hb Mac pukul 9.14 pagi · Lapor

Lenggang Kangkung http://www.facebook.com/tazkirah
pada 11hb Mac pukul 10.59 pagi · Lapor

Ricky Razstaman tau dri mna u ckup tau aja
pada 11hb Mac pukul 11.05 pagi · Lapor

Muawwidz Abdurrahman http://www.facebook.com/?sk=messages&tid=1099252697824#!/group.php?gid=232567909500
pada 11hb Mac pukul 11.26 pagi · Lapor

Sheikh Jamzul Rockfans Islam the best...i'm proud to be a muslim..Allahuakbar...Allahuakbar..Allahuakbar
pada 11hb Mac pukul 11.51 pagi · Lapor

Ekil Bangau Alhamdulilah.......
pada 11hb Mac pukul 12.59 ptg · Lapor

Wanto Bagas Allah tuhanku. Muhamad nabiku. AlQur'an imamku. Islam agamaku.
pada 11hb Mac pukul 4.16 ptg · Lapor

Ibnu Gibran dengan menyedekahkan sebagian harta anda untuk para pejuang yang membebaskan rakyat dan negara Palestina yang didalamnya terdapat Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama kaum muslim, insyaALLAH anda berkesempatan untuk mendapat pahala jihad

ALLAHU AKBAR
pada 11hb Mac pukul 7.30 ptg · Lapor

Mohd Farhan Ismail ya... tiada tuhan yang disembah melainkan Allah SWT...
pada 12hb Mac pukul 1.41 pagi · Lapor

Luqman Nul Hakim Reyno agama kamu tak pernah hina agama kami??buktikan??ISU KARIKATUR NABI MUHAMMAD...BUKTIKAN??omoong kosong ya kamu..jangan gitu deh..ngomong mesti ada bukti..jangan bikin malu..saya bagi bukti agama kamu tu ya..MAAF INI FAKTA BUKAN MAHU LAGA2 SUPAYA KAMU CEPAT SEDAR...
pada 12hb Mac pukul 9.32 pagi · Lapor

Zahirrudin Tahir sekarang ni org yg mana nak bagi hidup balik zaman ini dan mati ygt bagai mana
pada 12hb Mac pukul 2.05 ptg · Lapor

Muhammad Hafeezz kenapa alkitab selalu diubah dan ayatnya dikeluarkan dan dimasukkan semila pada cetakan berikutnya?????wahai orang kristian....
pada 12hb Mac pukul 5.08 ptg · Lapor

Lhaan V Nhaay allahuakbar .. allahuakbar !!!!!!!!!
pada 14hb Mac pukul 6.27 ptg · Lapor

Mochamad Randy Herdiansyah islam bukan agama yang Paling benar tapi islam agama yang BENAR.klo islam agama yang paling benar berarti agama yang lain itu benar, maaf ya klo salah hehehe
pada 18hb Mac pukul 12.57 ptg · Lapor

Ghanaffus Onfire Smoga kta sbagai muslim tmbh beriman
ALLAHHUAKBAR.....,
BANGKITLAH ISLAM MENUJU IMAN SEJATI
pada 19hb Mac pukul 11.01 ptg · Lapor

۩۞۩ - ISLAM TERBUKTI BENAR - ۩۞۩ .. ^_^
@Randy: Lagi benar ialah: ISLAM SATU-SATUNYA AGAMA YG BENAR.... & TERBUKTI MEMANG SATU-SATUNYA YG BENAR...
pada 20hb Mac pukul 9.15 ptg · Lapor

۩۞۩ - ISLAM TERBUKTI BENAR - ۩۞۩ ... ^_^
klik SHARE/BAGIKAN/KONGSI dibawah gambar/note agar boleh nampak dalam profile wall post sendiri, agar rakan lain boleh tahu jika ISLAM satu-satunya yg TERBUKTI BENAR... ^_^
pada 22hb Mac pukul 4.25 ptg · Lapor

DhEwii Indrha Ahsthuthi subhanallah
pada 23hb Mac pukul 5.27 ptg · Lapor

Khairul Ehsan Tahniah..Islam terbukti BENAR..biar semua ORANG ISLAM bersatu hati dan MENGUKUHKAN IMAN berjuang demi AGAMA......ALLAH HU AKHBAR..
pada 26hb Mac pukul 6.40 ptg · Lapor

Rahmat El-Madany Assalamu'alaikum

http://www.facebook.com/#!/pages/SEPOHON-KAYU/219285810529?ref=ts
pada 28hb Mac pukul 1.33 ptg · Lapor

۩۞۩ - ISLAM TERBUKTI BENAR - ۩۞۩ ... ^_^
Mesage telah dihantar, tolong tengok di:
(Message has been sent out, please check at):

MESSAGE - UPDATE (ENGLISH)... See More... Lihat seterusnya..
pada 28hb Mac pukul 6.34 ptg · Lapor

Ahmad El Rafael seorang pemuda yg terdpt d atas apkh dia seorang nabi ?
pada 03hb April pukul 8.45 ptg · Lapor

Eky Simangunsong tapi kenapa reynhard bounke diberi karunia membangkitkan orang mati padahal dia percaya Yesus...??
bahkan dia membangkitkan orang mati dengan nama Yesus....

bagaimana juga dia bisa mengetahui puluhan org yang menderita hiV dan dia memanggil semua orang itu dan juga menyembuhkan mereka dalam nama Yesus..padahal dia tak tau siapa orang itu?
... Lihat seterusnya..
pada 21hb April pukul 5.17 ptg · Lapor

Apriandri Hari Utomo "Menghidupkan" orang mati pada masa Nabi2 tersebut adalah sebuah Mu'jizat. Tetapi di masa mendatang Insya Allah, bisa dilakukan secara ilmiah. Silahkan baca artikel di detikhealth berikut: http://health.detik.com/read/2010/05/05/082515/1351273/763/alcor-kematian-yang-bisa-disembuhkan?l991101755
Rabu pada pukul 11.37 pagi · Lapor

Apriandri Hari Utomo Nabi Isa (Yesus) dilahirkan oleh Ibunda Maryam dengan tanpa percampuran dengan lelaki. Dengan alasan itu orang Kristiani menganggap Yesus adalah anak Allah.
Saya pernah meng-kliping sebuah artikel beberapa tahun y.l.(sayang kliping tsb sudah hilang). Di Jepang, para ilmuwan telah berhasil "membuat" bayi betina tikus dengan tanpa sedikitpun ... Lihat seterusnya..
Rabu pada pukul 11.47 pagi · Lapor

Apriandri Hari Utomo @Bang Eky Simangunsong:
Keajaiaban yang abang ceritakan itu bisa juga terjadi pada orang2 tertentu dari agama manapun, bahkan kepada orang yang tidak beragama sekalipun. Tentu saja itu adalah kehendak Allah semata.
Untuk menilai (& mempercayai) kebenaran suatu agama tentu tidak cukup dengan hanya melihat keajaiban dari salah seorang pemukanya. ... Lihat seterusnya..
Rabu pada pukul 12.00 ptg · Lapor

Muksin Ali Menghidupkan orang mati juga merupakan salah satu mukjizat Rasulullah yang totalnya berjumlah lbh dari 300 mukjizat beliau. Salah satunya adalah menghidupkan seorang pemuda yang sdh meninggal.
Rabu pada pukul 9.19 ptg · Lapor

Tiada ulasan:

Catat Ulasan